Виа 7
Траурна агенция в град София

Кремация

За извършване на кремация са необходими :

-Съобщение за смърт и разрешително за кремация, които се издават от личния лекар или от лекаря в лечебното заведение, паспорт или лична карта, удостоверение за брак ако декларацията се попълва от съпруга или съпругата или акт за раждане ако декларацията се попълва от децата, урната може да се постави в нови урнови ниши на централни гробища и на Бакърена фабрика, в стар гроб като се представя удостоверение за наследници на първия погребан или нов гроб на бакърена фабрика който е безплатен.
-организация на кремация, изваждане на смъртен акт, запазване ден и час за ритуала
-административно обслужване,такса кремация
-ритуал –граждански или църковен/по избор/, музикално озвучаване
-салон за раздаване 30 минути
-поклонение и раздаване
-осигуряване агент за церемонията,доставка на стоки в гробищните паркове
-осигуряване на духовно лице
-ковчези /по каталог/урни/по каталог/,драперии/по каталог/кръстове /по каталог/венци/по каталог/
-транспорт от дома или болничното заведение до камерата и до съответните гробищни паркове
-товаро-разтоварна дейност
-сваляне от етажи
-хладилна камера
-пълен тоалет, миене, макиаж
-ленти за реве, шалчета, кърпи, шал за врата
-снимки с рамка и без рамка
-възглавница, одеяло, чаршаф
-питка,жито, кетъринг