Виа 7
Траурна агенция в град София

Репатрация на покойник в страната и чужбина

-транспорта се извършва с лицензиран автомобил - в страната и чужбина
-репатриране на чужди граждани
агенцията се занимава с изваждането на всички необходими документи по репатриране и с осигуряване на представител от СРЗИ